Školení & kurzy, testování, certifikace - PC gramotnost a vzdělávání. - > Microsoft Excel 2016

Microsoft Excel - Školení & kurzy, testování, certifikace - PC gramotnost a vzdělávání.

Follow Us:
Follow Us:
lišta
Educate Me! is the part of
advertisement
ICT company
Educate Me! is a part of
lišta
Educate Me!
advertisement
E d u c a t e M e !
E d u c a t e M e !
Educate Me!
Educate Me!
educate_me_styl
Menu
Přejít na obsah


Kurz EMK_01005
Excel 2016

Časová dotace:
4 x 2 hodiový blok

Náplň kurzu:

1. lekce - Tabulka
Vytvoření tabulky
Práce s tabulkou
Funkce seřadit data
Formát tabulky

2. lekce - Graf
Vytvoření grafu
Rozvržení grafu
Editace grafu
Druhy a Styly grafu
Formát a data grafu
Popisky
Osa
Legenda
Data

3. lekce - Vzorce
Základní shrnutí
Matematické a statistické funkce
Vyhledávací funkce
Textové funkce
Logické funkce
Datum a čas

4. lekce  - Nástroje a formátování
Výstup do tisku nebo PDF
Vytvoření a spuštění makra
Grafická problematika
Vkládání objektů

Educate ME!
Educate Me! je součástí firmy Diestra.
Klade si za cíl zvyšovat počítačovou gramotnost a produktivitu uživatelů výpočetní techniky a software,
zejména zaměstnanců nejrůznějších organizací a firemvyužívajících ke své práci ICT.
lišta small
FOLLOW US HERE
lišta
HOT LINE: +420 728 896 251
Educate Me! is the part of Diestra
ICT company
Educate Me! is a part of Diestra®
počítačová gramotnost
Návrat na obsah