> Microsoft Word 2016 - Školení&kurzy, testování, certifikace - PC gramotnost a vzdělávání.

FOLLOW US HERE TOO:
Follow us here too:
lišta
Educate Me! is the part of
advertisement
ICT company
Educate Me! is a part of
lišta
logo final educateme transparent
Educate Me!
advertisement
Educate Me!
educate_me_styl
Přejít na obsah


Kurz EMK_01004
Word 2016

Časová dotace:
4 x  2 hodinový blok

Náplň kurzu:

1. lekce - dopis
Základní pravidla obchodní korespondence
Grafické rozvržení dopisu
Jazykové prvky dopisu
Kostra dopisu

2. lekce - report
Práce se styly
Odrážky a číslování
Obsah dokumentu
Číslování stránek

3. lekce - tabulka
Export a import tabulky z MS Excel do Wordu
Tvorba jednoduché tabulky nástrojem MS Word
Nástroje, formát, editace, funkce

4. lekce - leták
Stavba šablony pro tvorbu letáku
Práce se stavebními prvky
Pozadí ve formě obrázku
Textová pole
Zarovnání
Vkládání objektů


Educate ME!
je součástí firmy Diestra.
Educate Me! si klade za cíl zvyšovat počítačovou gramotnost a tím produktivitu uživatelů výpočetní techniky a software zaměstnanců nejrůznějších organizací využívajících ke své práci ICT.
Diestra® Created with WebSite X5
lišta small
FOLLOW US HERE
lišta
HOT LINE: +420 728896251
Educate Me! is the part of Diestra
ICT company
Created with WebSite X5
Návrat na obsah