Školení & kurzy, testování, certifikace - PC gramotnost a vzdělávání. - Educate Me!

Homepage - Školení & kurzy, testování, certifikace - PC gramotnost a vzdělávání.

Follow Us:
Follow Us:
lišta
Educate Me! is the part of
advertisement
ICT company
Educate Me! is a part of
lišta
Educate Me!
advertisement
E d u c a t e M e !
E d u c a t e M e !
Educate Me!
Educate Me!
educate_me_styl
Menu
Přejít na obsah
Naučíme Vás efektivně pracovat na PC..
     Počítačová gramotnost
je soubor znalostí, schopností a dovedností zaměřených na ovládání a využívání počítače v soukromém i profesním životě. Počítačově gramotný člověk umí ovládat osobní počítač s běžným programovým vybavením včetně jeho periferií a využívat počítačové sítě (především Internet).
  
Computer literacy
is a set of knowledge, skills, and skills designed to control and use computers in private and professional life. A computer-intelligent person can control a personal computer with common software, including its peripherals, and use computer networks (especially the Internet).
AKTUALITA
Naše počítačové kurzy i nadále probíhají také v on-line verzi.


 Novinka! - Testování EducateME!

Rádi by jste si ověřili znalosti svých zaměstnanců v oblasti počítačové gramotnosti? Potřebujete získat hmatatelné podklady k ohodnocení podřízených? Pokud si na tyto dvě otázky odpovíte kladně, Diestra má pro Vás připravené testování v níže uvedených okruzích, nebo v těch, které nám sami zadáte. Z testování získáte výstup ve formě osvědčení o úspěšnosti a úrovni testovaných. Na základě výsledků testování můžeme doporučit vhodnou formu a rozsah školení, která pro vás máme v základním rozsahu již připravené.  Cenu lze stanovit na základě těchto zodpovězených otázek (indicií): Počet testovaných frekventantů? Rozsah testu? Náročnost (úroveň) testu? Online nebo offline forma testu? Úspěšným složením testu v závěru školení, případně rozdílového testu, mohou studenti získat také osvědčení / certifikát o úspěšném zvládnutí problematiky, na kterou byli proškoleni. Základní počítačové dovednosti

Potřebujete porozumět jazyku IT specialistů, kteří se Vám starají o počítače? Rádi byste přišli na skryté vychytávky operačního systému Windows? Chcete posunout svou úroveň počítačové gramotnosti ze začátečníka na středně pokročilou úroveň? Odpovíte-li pokaždé: „Ano.“, máme pro vás připravené řešení, jak lehce proniknout do tajů základů počítačových dovedností. Diestra Vám nabízí školení, ve kterém se seznámíte se všemi zmiňovanými okruhy a v případě, že budete mít zájem, můžete si vše procvičit pod vedením našich zkušených školitelů ... další informace


 Bezpečné užívání počítačů

Patříte mezi většinovou společnost? Používáte v každodenním životě počítač, který je připojený k internetu? Nejste si jistí, jestli je váš počítač bezpečný? Myslíte si, že na sociálních sítích na Vás čekají Vaši přátelé? Opak je pravdou – počítačové prostředí je zahlceno hrozbami a na Facebooku na Vás nečekají pouze Vaši přátelé. Zvyšte si svoje know-how o povědomí bezpečnosti používání PC a bezpečném pohybu na internetové síti. Diestra si pro vás připravila školení, které obsahuje mix základních a důležitých informací o bezpečnosti používání PC. Při školení zjistíte základní desatero bezpečných zásad chování na síti a při elektronické komunikaci ... další informace


 Kancelářský balík MS OFFICE

Potřebujete se zdokonalit ve znalostech a dovednostech při práci s nejpoužívanějším kancelářským balíkem programů Microsoft Office? Jsou vaše dovednosti s těmito programy jen základní nebo uživatelské? Diestra pro vás přináší řešení ve formě několika školení s dvoufázovým rozvržením, ve kterých vám naši zkušení školitelé předvedou v první fázi jak na věc, a jaké možnosti jednotlivé kancelářské programy nabízí. Ve druhé fázi si praktickou formou skupinové práce ověříte a vyzkoušíte vaše nabyté znalosti a dovednosti ... další informace


 Textový editor MS WORD

Jsou vaše dovednosti s tímto programem jen základní nebo uživatelské? Rádi byste dosáhli na pokročilejší uživatelskou úroveň, kdy si budete jistí při formátování textu a prací s odstavci, styly a dalšími objekty? Chcete se naučit, jak správně vložit a zformátovat obrázek, tabulku nebo Word Art? Pokud si na tyto otázky odpovíte kladně, Diestra přichází s řešením. Nabízíme řešení ve formě školení pod vedením zkušených lektorů Diestra consulting CZ. V případě potřeby přizpůsobíme formu a obsahovou náplň školení dle Vašich potřeb ... další informace


Tabulkový procesor MS EXCEL

Říkáte, že tabulkový editor MS Excel je na Vás příliš složitý? Potřebujete se seznámit se základními funkcemi tohoto programu, vytvořit kvalitní tabulku s grafem, a nakonec celé dílo správně naformátovat? Nebo snad již základy zvládáte levou zadní a potřebovali byste prohloubit své znalosti a dovednosti v Excelu? Chcete zvládat například práci s funkcemi, grafy a kontingenčními tabulkami? Pokud na všechny položené otázky najdete kladnou odpověď, Diestra má pro Vás připravené to správně řešení ve formě školení pod vedením zkušených školitelů Diestra. V případě potřeby a speciálních požadavků přizpůsobíme formu školení a její obsahovou náplň potřebám zákazníka ... další informace


 MS PowerPoint

Prezentujete své výsledky na firemních poradách? Nebo snad inzerujete nabízená řešení před svými zákazníky? Chtěli byste dokázat odprezentovat svoji práci přesvědčivě a profesionálně prostřednictvím kvalitní prezentace? Pokud hledáte odpovědi na položené otázky, Diestra má pro Vás připravené řešení ve formě uceleného školení, ve kterém Vás naučíme pracovat v programu na vytváření takovýchto prezentací. Máme pro Vás připravené školení, ve kterém dostanete návod na vytvoření poutavé prezentace s animacemi, vloženými odkazy, tabulkami, textem, nebo dokonce krátkým videem. Pro lepší zafixování nových poznatků nabízíme i druhou část školení věnovanou implementaci přednášeného obsahu do praxe. To vše pod vedením našich zkušených školitelů ... další informace


 MS Outlook

Používáte pro elektronickou komunikaci e-mail? Plánujete si v práci svoji pracovní dobu? Potřebujete skloubit své pracovní úkoly s kolegy? Chcete zefektivnit svoji dobře odváděnou práci, o které by se dozvěděli Vaši nadřízení? To vše najdete na jednom místě – v programu Microsoft Outlook. I pro tento kancelářský program má Diestra připravené školení ušité na míru a dokáže Vám pomoci se zdokonalením v práci s poštou, kalendářem, úkoly, nebo plánováním schůzek a pracovních porad. To vše opět dle úrovně, kterou si sami nastavíte ... další informace
Ostatní počítačové dovednosti dle požadavků klienta.
   
A nejen ty počítačové.

Prostě Vás prokoškolíme na vše, co si budete přát...

Educate ME!
Educate Me! je součástí firmy Diestra.
Klade si za cíl zvyšovat počítačovou gramotnost a produktivitu uživatelů výpočetní techniky a software,
zejména zaměstnanců nejrůznějších organizací a firemvyužívajících ke své práci ICT.
lišta small
FOLLOW US HERE
lišta
HOT LINE: +420 728 896 251
Educate Me! is the part of Diestra
ICT company
Educate Me! is a part of Diestra®
počítačová gramotnost
Návrat na obsah